Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
15%
Lò quay vịt bằng gas (phi 90cm)
NS-LQG
8,000,000 VNĐ
6,800,000 VNĐ
13%
Lò quay gà vịt bằng gas (phi 80)
NS- LQG
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
20%
Lu quay gà vịt bằng than (phi 90)
NS-LQT
7,500,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
21%
Lu quay gà vịt bằng than phi 80cm
NS- LQT
7,000,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
HN: 0961 555 155 - SG: 0961 555 255