Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
21%
Lò quay vịt bằng gas (phi 90cm)
NS-LQG
7,500,000 VNĐ
5,900,000 VNĐ
20%
Lò quay gà vịt bằng gas (phi 80)
NS- LQG
7,000,000 VNĐ
5,600,000 VNĐ
24%
Lu quay gà vịt bằng than (phi 90)
NS-LQT
7,000,000 VNĐ
5,300,000 VNĐ
17%
Lu quay gà vịt bằng than phi 80cm
NS- LQT
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
8%
Lò quay vịt dùng điện YXD 206
NS-LQVĐ
15,800,000 VNĐ
14,500,000 VNĐ
8%
Lò quay Gà vịt đa năng CY 850
NSLQVDN
16,000,000 VNĐ
14,800,000 VNĐ
10%
Lò quay gà vịt có kính 90 cm
7,000,000 VNĐ
6,300,000 VNĐ
HN: 0961 555 155 - SG: 0961 555 255